Seguretat i higiene

Per a l'Associació de Mares i Pares de l'Escola el més important són els nostres fills i filles, per això exigim qualitat i seguretat en el servei del menjador.

Se segueixen, molt escrupulosament, les normatives d'higiene, salubritat i qualitat vigents. Tot el personal de menjador i cuina disposa del carnet de manipulador d'aliments.

Per assegurar-nos que tot estigui correcte, tenim una empresa externa que evalua tots els procesos per a un major control.