Comissió de Menjador

Totes les decisions que es prenen del menjador surten de la Comissió de Menjador, que ha d'informar de les seves gestions, quan pertoqui, al Consell Escolar.

 

                                                                         

La comissió de menjador és un òrgan establert per tal de portar una avaluació continuada sobre el funcionament del menjador. Està formada per:

- Una persona de l'equip directiu de l'escola

- Una persona de la Junta de l'Ampa

-Dos pares o dues mares d'infantil i primària

- El gestor del menjador.

Es planifiquen unes reunions bimensuals per tal d'informar d'aspectes que cal millorar en el dia dia, incidències que sorgeixen, opinions que arriben per part dels usuaris de menjador i consens en el funcionament del mateix.