Comunicació amb les famílies

La comunicació amb les famílies és un eix important en la filosofia del menjador. Els hàbits i aprenentatges que assoleixen en aquest espai han d'anar relacionats amb els hàbits que tenen a casa, d'aquí que qualsevol anomalia en el comportament del nen o nena ha de tenir una comunicació directa amb l'equip de monitores.

La comunicació directa i presencial amb l'equip de menjador es primordial. Qualsevol consulta, comunicat, incidència o comentari respecte a l'alumne ha de seguir una pauta de diàleg i coneixement per tal que entre tots poguem identificar el problema i possar ràpida solució.

També es pot realitzar mitjançant el correu electrònic per expressar opinions o informar sobre fets puntuals que afectin el funcionament del dia a dia. El correu és:

                                menjador@ampa.escolapallerola.cat